Lược sấy tạo kiểu bổ sung ion âm TESCOM NBIC32

1,490,000

 

TESCOM: Chăm sóc và bảo vệ tóc với ion âm